İletişim

Hayriye AKDOĞAN
Rektör Sekreteri

hayriye.akdogan@rumeli.edu.tr

Tel: 0212 866 01 01 / 0127